top of page
Search

Téli Kreatív Tréning/Winter Creative Training

Please scroll down for English.

A ZéróPlusz TáncMűvek, együttműködésben a Gray Box Társulattal meghirdeti a ZÉRÓPLUSZ TÁNCOS KÉPZÉS ELŐADÓ-MŰVÉSZETI KUTATÁSI PROGRAMJÁNAK első állomását, ÁDÁM ANNA vezetésével.

És ha nem azt keresnéd, hogy mi néz ki jól, mi a szép? Hogy mi fog a többieknek tetszeni? Mi lenne ha most azt csinálnád, ami neked tetszik? Ha most kipróbálnál valami teljesen újat? Mi lenne ha most nem vetnéd el az ötleteidet, hanem sorra kipróbálnád mindet? Ha nem kerülnéd, hanem kifejezetten keresnéd a rizikót, a szokatlant, a furát? Ha kilépnél a komfortzónádból, legyőznéd a gátakat, levernéd a korlátokat, felrúgnád a szabályokat?


Kezdd az évet egy friss lendülettel, gyere el Téli Kreatív Tréningünkre, és próbáld ki mindazt, amire idáig nem volt időd vagy amihez idáig nem volt bátorságod! Állj bele, kezdj bele, vágj bele, próbáld ki, menj neki! Végül is, nem az a lényeg hogy megpróbáljuk?


A Téli Kreatív Tréningen különféle művészi eszközt fogunk kipróbálni (performansz, mozgás, fotó, videó, GIF, ruhatervezés, szövegírás, vizuális napló és zine készítés...). Saját mozgásnyelvünket fogjuk kutatni, tematikus szóló és csoportos performanszokat, koreográfiákat fogunk egyedül és közösen kitalálni. A saját utunkat keressük, művészi eszköztárunkat bővítjük és kifejezéstechnikánkat fejlesztjük. Témába vágó alkotásokkal ismerkedünk meg, elméleti szövegeket olvasunk, amikről kritikusan elgondolkodunk, beszélgetünk és vitatkozunk, megosztjuk egymással kérdéseinket és gondolatainkat, megkérdőjelezzük azt, amit amúgy nem szoktunk. Egy kicsit felszabadulunk.


Évindító kreatív tréningünk három tematikus részből áll, amik egymástól függetlenül is látogathatók.

​A tréning bárki számára nyitott, szakmai előképzettség nem szükséges.


​Részvételi díj: ingyenes


​Jelentkezés

A résztvevők létszáma korlátozott.

A tréningre jelentkezni itt tudsz: https://forms.gle/Q8xThubXUEJjnof96

Jelentkezési határidő: Január 10.

Válasz: Január 12.


1. "RONDA ÉS SZAR"

Dátum: 2021. január 16–17., 10:00–13:00

​Téma: Mit értünk az alatt, hogy “magasművészet” és “pop kultúra”? Mitől tartunk valamit szépnek, ízlésesnek, esztétikusnak és mit jelent az, hogy “jó ízlést sértő”? Kik azok, akik ezeket a kategóriákat meghatározzák, és az alkotásokat ezekbe besorolják? Miért bízunk egyesek ízlésében jobban? Vannak-e az ízlésnek társadalmilag elfogadott szabályai? Meg akarunk-e ezeknek felelni, és ha igen, miért? A workshop alatt az ízlésformálással fogunk foglalkozni, ideológiai, politikai és történelmi vonatkozásokban. Feltérképezzük, hogy hogyan tudjuk a “bóvlit”, “alpárit”, “hitványt”, “rondát”, “csicsást”, “giccsest” “ellen-esztétikaként” használni, megkérdőjelezni általuk társadalmi konstrukciókat, hatalmi rendszereket, normatív ideológiákat, domináns viszonyokat.


2. "RITUÁLÉ ÉS SZÍNHÁZ"

Dátum: 2021. január 18–22., 13:30–16:00

​Téma: A workshop alatt a rituálé és a színház kapcsolatával fogunk foglalkozni, elsősorban a közönség- és a közösségépítés oldaláról megközelítve. Vizsgáljuk a ceremónia, rítus, ünneplés, gyülekezés, gyógyítás, spiritualitás szerepeit a hatalmi rendszerek és a társadalmi kohézió kialakulásában. Feltérképezzük a rituálék dramaturgiai és koreográfiai lehetőségeit, performatív-rítusokat, ceremóniákat találunk ki, átéljük a közösség gyógyító és egymást erősítő hatását. Az összegyűjtött tudás és tapasztalatok mentén konkrét megoldásokat vázolunk fel előadások, kiállítások, művészeti rendezvények közösség- és közönség építésével kapcsolatban.


3. "BESZÉD ÉS MOZGÁS"

Dátum: 2021. január 25–29., 13:30–16:00 Helyszín: Zeroplus Dance Studio ​Téma: A workshop alatt rendszeresen különféle műfajú szövegeket írunk (vers, napló, tweet, sms, kiáltvány, mese…), és ezeknek a performatív, dramaturgiai és koreográfiai lehetőségeivel játszunk. A test, a szöveg és a mozgás kapcsolatát kutatjuk, azt figyeljük meg, hogy a beszéd, ének, artikulálatlan szavak, hangok hogyan módosítják az előadást, legyen az performansz, tánc, árny- vagy bábjáték, befolyásolják-e a nézői befogadást, és ha igen, milyen mértékben és minőségben? ​


A TRÉNINGET TARTJA Ádám Annát kezdetben a design érdekelte, stylingot tanult és tervezést, amorf kollekciókat készített, majd elkezdte a ruha performatív és koreográfiai lehetőségeit kutatni, a kifutót színpadként értelmezni, divat-performanszokat csinálni. Az testre egyre inkább egy érzékeny, egyszerre fizikális és immateriális - empatikus, intuitív képességet, érzelmeket ötvöző - topográfiaként kezdett tekinteni, egy olyan hadszíntérként, aminek a kisajátításáert, uralásáért évezredek óta folyik a harc. 2016-ban végzett mesteren az École Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy (FR) művészeti egyetemen. Jelenleg az alkotás, az oktatás és a közösségépítés területén tevékenykedik ilyen-olyan formában. Munkáiban a kortárs kánonban alulreprezentált, és a művészeti piacon alulértékelt marginális formák és esztétikák használatán keresztül a konvenciókat, normákat, egyéni és társadalmi elvárásokat kérdőjelezi meg. Visszatérő alkotásaiban a hatalmi fölény, domináns viszony, elnyomás, kizsákmányolás feminista perspektívából történő vizsgálata. Alkotói módszerének egyik alapja a horizontális, művészeti határokat nem ismerő együttműködés: 2005-ben a párizsi Magyar Intézetben színházi társulatot alapított, 2014-ben Budapesten művészkollektívát. 2019. óta a párizsi székhelyű Gray Box társulat művésze. Anna hisz abban, hogy a kortárs művészet lehet demokratikus, kevésbé kirekesztő, szolidáris és közösségi. Szerinte az olyan kortárs művészet, amelynek az alkotásait csak közvetítéssel tudja befogadni a néző, például leírószöveg, tárlatvezetés vagy művészetpedagógiai foglalkozás segítségével, nem a széles közönségnek szól, csupán a társadalom egy privilegizált szegmenségnek. A népszerűsítésen és szélesebb körű befogadhatóságon fáradozó kezdeményezések helyett a kortárs művészet reformálását hiányolja, egy autonóm, közvetlenebb, szélesebb társadalmi rétegek számára is nyitott, elérhetőbb és érdekesebb kortárs művészetet. 2016 óta megfordult már számos hazai és külföldi, fővárosi és vidéki művészeti intézményben, színházban, múzeumban, szakmai rendezvényen, alternatív helyszínen, szórakozóhelyen, közösségi térben, iskolai tornateremben, közterületen, a Ludwigban és a Blaha Lujza téren egyaránt. Olyan színházakban mutatja be munkáit, mint az E-Werk Kulzurzentrum (DE), Théâtre National de Syldavie (FR), Piccolo Teatro (DE) vagy a bécsi RHIZ techno klub, és olyan kiállítóhelyeken, mint a jereváni Modern Művészetek Múzeuma (AM), a párizsi Nemzeti Történeti Múzeum (FR) vagy az isztambuli feminista közösségi Purespace (TUR). 2019-ben a bécsi Képzőművészeti Akadémián és az Artois Egyetemen (FR) tanított performanszművészetet és a párizsi Grand Festival keretében tartott workshopokat bevándorlóknak. 2020 folyamán a ZFinMalta (MT) és a Mediterranean Dance Center (HT), 2021-ben pedig a Dance City Theatre Newcastle (GB), az A4 (SK) és az Abbaye de Maubuisson (FR) rezidens művésze lesz. Idén tavasszal fogja elindítja az "Engedetlenség leányiskoláját" is külföldi partnerintézményekkel közösen, amely a kritikus gondolkodáson, tiltakozáson és ellenálláson alapuló kísérleti és transzdiszciplináris művészetek iskolája és harcosok klubja lesz egyben. www.annaadam.net www.instagram.com/AnnaAdamStudio SZERVEZŐK A ZéróPlusz TáncMűvek, együttműködésben a Gray Box Társulattal. A program a ZéróPlusz Táncos Képzés Előadó-művészeti Kutatási Programjának első állomása. TÁMOGATÓINK A ZéróPlusz TáncMűvek: Summa Artium Kultúra Támogató Magánalap, NKA Táncművészet Kollégiuma, EMMI, L1 Egyesület, Műhely Alapítvány Gray Box: Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France (DRAC Hauts-de-France, FR), Université d’Artois (FR), Abbaye de Maubuisson (FR), Dance City Theater Newcastle (GB), ZFinMalta (MT), Mediterranean Dance Center (HR)

 

ZeroPlus DanceWorks, in cooperation with company Gray Box, announces the first event of ZEROPLUS DANCE EDUCATION'S PERFORMING ARTS RESEARCH PROGRAM, led by ANNA ÁDÁM.


And if you weren’t looking for what looks good, what’s nice? What will the audience like? How will teachers and professionals react? What will the others think about? What if you did what you personally like? If you tried something completely new? If instead of avoiding, you were specifically looking for the risky, the unusual, the unknown, the weird, the uncanny? What if you stepped out of your comfort zone, overcame barriers, and broke rules?

Start the year with a fresh impetus, come to our Winter Creative Training and try everything you haven’t had time or haven’t had the courage to do so far!

During the training, activities will involve: Narrating and composing through structured-improvisation and movement; discussions, screenings and readings from texts by writers, theorists, artists; movement research ; developing scores for solo and group performances; making exercises and creative tasks in different medium (poetry, writing, dance, theater, acting, storytelling, drawing, video and photo), searching through historical material, archives and divers audiovisual resources. We get acquainted with works that cut into the topic, we talk and argue about them, we share our questions and thoughts with each other, we question what we are not used to question anyway. We're getting a little freer.


The training consists of three independent components. One can apply for any of the components. The training is open to anybody (independent of age, professional or educational background).


The program is completely free.


APPLICATION PROCESS The number of participants is limited. You can apply here: https://forms.gle/Q8xThubXUEJjnof96 Application deadline: 10 January Answer: 12 January

1. “THE BAD TASTE” Dates: 16-17 January, 10:00-13:00 Description: During this session, from a theoretical and practice-oriented perspective, we will investigate the ideological, political and historical parameters of “taste” in popular culture, explore what is meant by designations such as canonical “high culture” and popular “low culture”, and who is empowered to make these distinctions. At the intersection of a cabaret and a tv show, through creating performances with highly charged imagery juggling, among others, the aesthetics of comics, advertisements, popular music, and video games, we explore how bad, vulgar, kitsch or valueless aesthetic can be used as an oppositional aesthetic challenging hegemonic class, gender, and racial hierarchies, normative behaviors and ideologies. More about: https://www.grayboxprojects.com/the-bad-taste.html


2. “THE SACRED RITUAL” Dates: 18-29 January, weekdays, 13:30-16:00 Description: We focus on contemporary performing art practices linked to ceremonies, shamanic rites, spiritual beliefs, healing, the life cycle, political power, social cohesion, and personal identity. We explore how rituals embody and activate myths through dramatic and choreographic transformative devices, and how contemporary artists appropriate and traverse traditional boundaries between performance art, ancient rites, shamanic action, transcendental experiences, and myths. We expand the range and breadth of the understanding of ritual, transcendence and immanence of the sacred, experience group creativity and feel the power of collective action. More about: https://www.grayboxprojects.com/the-sacred-ritual.html


3. “CHOREOGRAPHIC POETRY: PERFORMING TEXTS & WORDS” Dates: 25-29 January, weekdays, 13:30-16:00 Description: We will investigate the use of dialogue, texts, words to influence and enhance performance, whether it is dance, physical theatre or visual art. We trace the history of choreographers, photographers, painters, performance makers using narrative texts, speech, prose, drama, poetry, or introducing abstract words, voice into their works. We challenge the connection between language and body, text and movement. In the form of solo and group performances, we will experiment the use of text, song and voice, and observe what it brings to the performance, how it modifies the relationship with the public, and how it influences the piece. More about: https://www.grayboxprojects.com/choreographic-poetry.html


FACILITATOR Anna graduated in 2016 from École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy (FR), and is now a Paris-based visual artist and performance maker. Her work blurs the boundaries between choreography, image and object, with the body and movement as central elements of expression. By combining performing arts, visual arts, education and curatorial practices, Anna’s work transgresses normative discourses, challenges gender boundaries, systems of representation and beauty standards. Through embracing marginal forms (eg. embroidery, ballroom dance, nightclub dance…) and rejected aesthetics by the western art history and market (eg. “vulgar”, decorative, figurative, narrative...), she challenges artistic conventions and traditional canons, proposes alternative and experimental solutions in order to defy norms, undermine tropes and express criticism of structural and ideological concerns. Anna also considers education and community building activities as part of her main artistic medium. At the intersection of a workshop and an interactive performance, she creates and curates non-judgmental and non-hierarchical political spaces for moving, experimental contexts for producing knowledges and tools, sharing learning and unlearning processes, developing new forms of relational aesthetics based on inclusion, connection, co-creation and solidarity. Since 2016 Anna has presented her work in major cities and small towns alike, in formal and informal, indoor and outdoor spaces (E-Werk Kulturzentrum (DE), Théâtre National de Syldavie (FR), Piccolo Teatro (DE), Modern Art Museum (AM), Musée National de l'histoire de l'immigration (FR) etc.). During 2020 she has been a resident artist at the University of Artois (FR), Mediterranean Dance Center (HT) and ZFinMalta (MT). In 2021 she will collaborate with Dance City Theater (UK), A4 (SK) and the Abbaye de Maubuisson (FR). Anna has also a significant teaching experience in interdisciplinary art education, combining performance and visual art practices (Academy of Fine Arts Vienna (AT), Conservatory of Dance and Choreography (AM), University of Artois (FR), University of Novi Sad (SRB), ZfinMalta National Dance Company (MT), Mediterranean Dance Center (HT), Dance City Theater Newcastle (GB)...). ​In 2021 she will start her "School of Disobedience", which will be an experimental and transdisciplinary art school and fight club based on questioning, criticizing, unlearning, protesting, resisting and defying. www.annaadam.net www.instagram.com/AnnaAdamStudio


SUPPORTERS Supporters of ZeroPlus DanceWorks: Summa Artium Private Cultural Fund, Ministry of Human Capacities Hungary, National Cultural Fund of Hungary, Hungarian Academy of Arts, L1 Association, Workshop Foundation

Supporters of the Gray Box Company: Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France (DRAC Hauts-de-France, FR), Université d’Artois (FR), Abbaye de Maubuisson (FR), Dance City Theater Newcastle (GB), ZFinMalta (MT), Mediterranean Dance Center (HR)


48 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page